У категорії матеріалів: 13
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 »»


Тема уроку: На фермі. Множина іменників.
Практичні задачі:
 ознайомити учнів з лексичними одиницями з теми «На фермі» і навчити їх використовувати у мовленні;
 вчити учнів утворювати множину іменників.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 1110 | Додав: sdashunya1993

Тема: Тематична контрольна робота до теми “ENGLISHMAN’S HOME”
Мета:
 перевірити рівень засвоєння учнями лексико-граматичного матеріалу теми;
 розвивати навики читання та письма, вміння застосовувати свої знання на практиці;
 виховувати в учнів почуття цілеспрямованості у досягненні мети.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 833 | Додав: nusja87

Тема: Тематична контрольна робота до теми “Household chores”.
Мета:
 повторити лексичний та граматичний матеріал теми; перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції учнів за темою;
 розвивати навики письма, перекладу, пам'ять та увагу, мислення та мовлення;
 виховувати в учнів почуття відповідальності та самостійність.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 1105 | Додав: nusja87

Тема: Урок домашнього читання за казкою Джозефа Якобза «Мишка та її хвіст».
Мета:
 удосконалювати техніку читання автентичних текстів; розвивати та формувати навики письма та перекладу іноземною мовою;
 навчати учнів плідно працювати у парах; розвивати вміння допомагати один одному;
 прививати інтерес до читання іноземної літератури та позитивне ставлення до культурних надбань інших народів.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 864 | Додав: nusja87

Мета:
Практична: Ввести та активізувати ЛО теми «Новий рік в Україні», удосконалювати техніку читання, формувати навички монологічного мовлення за темою на рівні речення (мікровисло-влювання) з опорою на наочний зразок;
Освітня: формувати уявлення про структуру розповідних речень в
англійській мові;
Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, уяву учнів в умовах гри;
Виховна: виховувати повагу до традицій народу України
Обладнання: підручник, новорічна експозиція, "Match the Pairs" (HO1), "Put the Events in Order" (H02), “My good intentions” (HO3), зразки новорічних листівок на англійській мові (HO4).
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 1130 | Додав: Tania

Мета:
Практична: тренувати учнів у читанні з метою повного розуміння змісту тексту; розвивати вміння аудіювання; формувати навички писемного
мовлення; тренувати утворення і вживання Present Simple і Past Simple, навчити учнів виготовляти вітальні листівки на день народження;
удосконалювати навички монологічної та діалогічної мови;
Освітня:формувати уявлення про структуру запитальних речень в англійській мові;
Розвиваюча: розвивати уміння працювати в різних режимах навчання, мовну
здогадку та естетичне сприймання дійсності;
Виховна:прищеплювати любов до праці;
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 1265 | Додав: Tania

Тема: День народження
Мета:
Практична: навчити вживати лексику з теми уроку в мовленні; тренувати утворення і вживання неправильних дієслів і Past Simple Tense; формувати навички писемного мовлення; удосконалювати й розвивати нави-
чки сприймання на слух іншомовного тексту;
Освітня: формувати уявлення про структуру запитальних речень в англійській мові;
Розвиваюча:розвивати мовну здогадку та культуру спілкування школярів в певній ситуації, розвивати уяву учнів в умовах гри; сприяти
формуванню та розвитку навичок фонематичного слуху;
Виховна:виховувати почуття ввічливості у стосунках з батьками, товаришами.
Обладнання: м’яка іграшка, тематичні малюнки, картки з завданнями, з віршами.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 1055 | Додав: Tania

Тема: Погода та природа. Feste und Jahreszeiten

Цілі: навчальна: формувати предметні компетентності з іноземної мови: фонологічну (навчати та відпрацьовувати правильну вимову іншомовних слів); лексичну (відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць і активізувати їх в мовленні); граматичну (правильне написання слів з артиклями та порядок слів у німецькому реченні); удосконалювати навички читання учнів; навчати застосовувати отримані знання на практиці (під час виконання вправ та розповіді про погоду та пори року); перевірити рівень знань під час читання, виконання граматичних вправ, діалогічного та монологічного мовлення.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 1268 | Додав: Helen3286

Тема: Музей
Мета: повторити вивчений лексичний матеріал за темою,
збагачувати словниковий запас учнів, повторити будову речень у Past Simple,
розвивати діалогічне та монологічне мовлення, уміння аудіювання,
сприяти розвитку інтересу до вивчення англійської мови.
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 762 | Додав: lrodinsova

Тема уроку:Умеблювання.
Мета уроку:
Навчальна-закріпити лексичний та граматичний матеріал по темі;
-навчити учнів описувати кімнату;
-вчити учнів правильно ставити запитання та відповідати на них;
4 Клас | Іноземна мова | Переглядів: 812 | Додав: tbilozir


1-10 11-13