У категорії матеріалів: 37
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 3 4 »»


Тема: Написання переказу «Два товариші»
Мета. Вчити писати різні види переказів (детальний, стислий, творчий), правильно викладати події, факти, зображені у творі, у певній послідовності записувати речення; розвивати зв’язне мовлення учнів та навички грамотного письма ; збагачувати словниковий запас; виховувати почуття дружби та гідності.
4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 3559 | Додав: byyf

Тема. Написання переказу «Тарас Григорович Шевченко»
Мета. Вчити писати різні види переказів (детальний, стислий,вибірковий), правильно викладати події, факти, зображені у тексті, у певній послідовності записувати речення; розвивати зв’язне мовлення учнів та навички грамотного письма ; збагачувати словниковий запас. Поглиблювати знання учнів про життя і творчість Т.Г.Шевченка. Формувати загальнокультурну компетентність через ознайомлення з творами літературного та образотворчого мистецтва.
4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 2336 | Додав: byyf

Тема: Звук [н]. Фонетичний розбір слова. Слухове сприймання: «Розповідь про себе».
Мета: Автоматизувати звуковимову раніше вивчених звуків, зокрема звук [н]. Закріплювати вміння виконувати фонетичний розбір слів (малювання, яблуко). Закріпити вміння вести зв’язну розповідь про себе.
4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 1732 | Додав: yarisholya

Тема: Як не любить той край… Складання твору-міркування «Чому я люблю свою Батьківщину?»

Мета: розширювати уявлення учнів про красу і велич рідної землі; вдосконалювати навики побудовиречень та їх інтонування; закріплювати вміння творити роздуми на задану тему; розвиватимовлення дітей, творче мислення, пам'ять, уяву, спостережливість; збагачувати словниковий запас;сприяти вихованню та формуванню національної свідомості, любові до Батьківщини.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 9020 | Додав: SYLER

Тема: Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»

Мета:вчити учнів писати стислий переказ, використовуючи мовні засоби, збагачувати словник образними виразами, порівняннями, епітетами;розвивати мовлення учнів, сприяти розвитку пам'яті, уваги; виховуватипочуття доброти, взаєморозуміння, любові до природи.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 9259 | Додав: SYLER

Тема: Моя заповітна мрія. Твір з обґрунтуванням власної думки

Мета:вчити учнів складати твір з обґрунтуванням власної думки, удосконалювати навички зв’язного висловлювання; розвивати увагу, креативне мислення, пам’ять, уяву, спостережливість; виховувати працелюбність, бережливе ставлення до природи, любов до родини, старанність, наполегливість у здійсненні заповітної мрії.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 9076 | Додав: SYLER

Тема: Твір-роздум на основі прочитаного оповідання В.Сухомлинського «Співучапір'їнка»

Мета: вчити учнів складати власні висловлювання на основі прочитаного, використовуючи мовні засоби; розвивати мовлення, збагачувати активний словник учнів; виховувати прагнення розвивати свої здібності, бажаннядосягати успіху.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 4113 | Додав: SYLER

Тема: Правда буває гірша за кривду. Стислий переказ тексту

Мета: удосконалюватинавичкипереказувати стисло текст, активно тацілеспрямованозбагачувати і вдосконалювати мовлення учнів, розширювати їх світогляд; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, творчу уяву, допитливість,вміннявисловлювати свою думку, почуття; виховувати прагнення більше знати про суспільні відносини між людьми, товаристкість, дпужбу, співчуттядо людей із вадами здоров’я, любов до природи.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 6016 | Додав: SYLER

Тема: Складання порівняльного опису картин відродження краси природи «Весна ізима»

Мета: знайомити з традиціями українського народу, вчити записувати власні висловлювання; розвивати спостережливість, уміння складати твори–описи, збагачувати словниковий запас, виховувати доброту, любов до природи.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 2679 | Додав: SYLER

Тема: Написання творів за картиною, складання діалогів «Життя в зимовому лісі». Спостереження за виражальними можливостями прикметників у мовленні

Мета: вчити зіставляти зовні схожі мовні явища, розпізнати їх;розвиватиуміння добирати влучні слова для передачі власних спостережень, вражень, почуттів;удосконалювати навички каліграфічного, грамотного письма; виховувати любов дорідної природи.

4 Клас | Розвиток зв’язного мовлення | Переглядів: 3957 | Додав: SYLER