У розділі матеріалів: 83
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 3 ... 8 9 »»

Тема: Загальновійськова підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї
Мета: Навчити учнів руху стройовим і похідним кроком.
Тренувати учнів у виконанні вивчених стройових прийомів.
Сприяти формуванню у учнів правильної осанки при виконанні повсякденного кроку.
Виховувати в учнів дисциплінованість, охайність, уважність та наполегливість.
5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 1110 | Додав: oksana1643

Тема. Детектив - жанр літератури, характерні ознаки жанру.
Мета: ознайомити учнів з новим жанром – літературним детективом і його прикметами та особливостями, навчити працювати з літературознавчими термінами;
розвивати навички дослідницької діяльності учнів, уміння працювати з додатковою літературою, навички усного мовлення, виразного читання;
формувати інтерес до літератури, пізнання незвичайного, загадкового, проникнення в таємничий світ художнього твору.
5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 3717 | Додав: kutysha1969

Тема. Йоганн Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі

Мета: здійснити текстуальний аналіз вірша Йоганна Вольфганга Гете «Нічна пісня мандрівника», закцентувати увагу п'ятикласників на особливостях взаємозв'язків між описом природи та станом людської душі; вчити п'ятикласників виразно читати віршований твір, аналізувати його художні світи, характеризувати засоби художнього зображення природи у поєднанні зі смислом твору; розвивати вміння відчувати та визначати настрій вірша та стан ліричного героя, порівнювати віршовані та музичні пейзажі; поглибити знання учнів про художні світи літератури - світ людини та світ природи, світ реальний та світ літератури; працювати над поглибленням літературознавчих понять тема твору, головна думка, настрій, провідний мотив, лірика, пейзаж, епітет.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 9057 | Додав: SYLER

Тема. Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природну вірші, його ідей.

Мета: коротко ознайомити п’ятикласників з особистістю та творчим доробком англійського поета- романтика,чиє коротке життя пройшло на межі XVIII— XIX століть, зробити головний акцент на втіленні теми природи у творчому доробку митця; здійснити текстуальний аналіз вірша Джона Кітса «Про коника і цвіркуна», використавши можливості компаративістики; розширити учнівське уявлення про художні світи поетичного твору та систему художніх засобів, використаних автором; розвивати й вдосконалювати навички виразного осмисленого читання віршованих творів; виховувати любов до природи, до всього живого.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 3563 | Додав: SYLER

Тема. Самуїл Маршак. П'єса-казка «Дванадцять місяців».

Мета: дати учням початкове поняття про драматичний твір, розповісти учням про слов’янську основу казки С. Я. Маршака, простежити спільне та відмінне в прозовому та драматичному варіантах казки «Дванадцять місяців»; розвивати навички порівняльного аналізу творів різних жанрів; виховувати повагу до творчої спадщини народів світу, розуміння особливостей театрального мистецтва.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 2891 | Додав: SYLER

Тема. «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі казки, їхня характеристика

Мета уроку: вчити дітей аналізувати прочитаний твір, розкрити поняття внутрішньої і зовнішньої краси, показати в чому полягає справжня краса людини, розвивати асоціативне мислення, навички переказу тексту; виховувати доброту, милосердя, прищеплювати учням поняття про справжню красу. Обладнання: портрети О. Вайльда, його твори; намальовані сніжинка, жаба.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 11199 | Додав: SYLER

Тема. ОскарУайльд (1854-1990). «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору

Мета: познайомити дітей з відомостями про Оскара Уайльда, допомогти краще засвоїти ідейно-художній зміст казки, познайомити з героями, їх характеристикою; розвивати усне мовлення, уяву та образне мислення; прищеплювати учням поняття про справжню красу, її ознаки та місце в житті людини.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 1741 | Додав: SYLER

Тема. Г.К.Андерсен. Утвердження сили кохання й відданості в казці «Непохитний олов’яний солдатик».

Мета: розвивати образне мислення, творчі здібності, здатність сприймати різні види мистецтв. Виховувати любов до художнього слова, формувати інтерес дітей до класичного мистецтва; в моральному аспекті орієнтувати на загальнолюдські цінності та ідеали.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 4031 | Додав: SYLER

Тема. Е.Р.Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена»

Мета: провести вибірковий аналіз окремих розділів твору про барона Мюнхгаузена, розкрити роль гумору в зображенні правди та вигадки в історіях про барона Мюнхгаузена; розвивати поняття про героя-оповідача та специфіку літературних творів, що розкривають пізнання світу людиною в олюднених формах; розвивати навички виразного читання тексту, монологічного та діалогічного мовлення.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 3266 | Додав: SYLER

Тема. Усний переказ епізодів казки Андерсена «Непохитний олов’яний солдатик

Мета: вчити творчо переказувати епізод прочитаного твору; закріпити знання змісту казки; розвивати зв'язне мовлення, творче мислення учнів, їх фантазію, уяву; формувати творчу гуманну особистість.

5 Клас | Зарубіжна література | Переглядів: 1718 | Додав: SYLER