💎 Рекомендуєм - телеграм ігри для заробітку криптовалюти (безкоштовно) Почати заробляти!

Повторення вивченого у 2 класі. Повторення вивченого у 2 класі
Тема. Повторення вивченого у 2 класі. Повторення вивченого у 2 класі
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про поняття, види понять, судження; пригадати види суджень, удосконалювати вміння складати судження з різними поняттями; закріплювати вміння визначати видові та родові поняття; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення; виховувати самостійність мислення, позитивну мотивацію до навчання шляхом інтеграції логіки з математикою, мовою, малюванням.
Обладнання: конверти із завданнями; ребуси, підручник О. Митника, зошит (О. Митника, Н. Вакула-Савуляк), картки, схеми, таблиці.
Тип уроку: Закріплення та систематизація знань, умінь, навичок.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель
Логіка – наука, друже,
І цікава дуже – дуже!
Вона розум розвиває,
Мислить правильно навчає.
II. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.
1. Логічна розминка
На дошці – 5 конвертів, які мають назви «Розумова розминка», «Знайди пару», «Країна Ребусляндія», «Квадрат», «Творча майстерня». Вчитель пропонує учням відкрити конверти із завданнями.
- Вам потрібен помічник, який допоможе впоратися з усіма завданнями на уроках логіки у третьому класі. У цих конвертах - завдання. кожен конверт має свою букву. Виконавши всі п’ять завдань, ви дізнаєтесь 5 букв. З них треба скласти слово. Це слово – ім’я вашого помічника, який буде супроводжувати вас цілий рік на уроках логіки. А чи впораєтеся ви з цим завданням? Подивимось.
а) Розумова розминка:
- У гаражі 5 тракторів, а комбайнів – менше. Скільки може бути у гаражі комбайнів? Поясніть свою відповідь. (Може бути 4,3,2,1. за умовою ці числа менші від 5.);
- Оля старша від Максима на три роки. На скільки старша буде Оля через 5 років? (На 3 роки, від віку різниця у роках не змінюється.);
- Василько написав на папірці число 89 і наказав Сергійкові: не виконуючи ніяких дій та обчислень, зменшити це число на 21. Як це зробив Сергійко? (Перевернув папірець цифрами від себе.);
- З множини слів метр, кілометр, кілограм, дециметр, сантиметр, міліметр вилучи зайве слово. Якою спільною назвою можна об’єднати слова, що залишилися? (Зайве – кілограм, всі інші – одиничні міри довжини.)
- Ну що ж, молодці. Ми можемо відкрити першу букву – В.
б) Добери пару:
На дошці записані два стовпчики слів:
ДЕРЕВ’ЯНА
ОГІРОК ЗЕЛЕНИЙ
ПАРТА ВЕСЕЛИЙ
ЛИМОН КИСЛИЙ
- Пригадаємо, що називається поняттям. (Поняття – це думка, виражена словом або словосполученням.)
- Що допомагає нам уявити поняття? (Ознаки.)
- Ліворуч записані поняття, а праворуч – ознаки. Зачитайте поняття. Зачитайте ознаки.
- Якого виду ці поняття і ознаки? (Конкретні.)
- Спробуйте утворити пари «Поняття - ознака».
- Яка ознак зайва? Чому? (Веселий. Ця ознака властива живим предметам.)
- Тепер відкриваємо другу букву – А.
в) «Країна Ребусляндія».
На дошці вчитель вивішує ребуси. Учні їх відгадують і пояснюють.
, ень
- Що зображено на малюнку? (Траву.)
- На що вказує кома після малюнка? (Кома вказує на те, що слід забрати останню букву слова.)
- Додайте –ень. Яке слово утворилося? (Квітень.)
- До якого виду понять воно належить? (Абстрактне.)

3 ник

- Яка цифра зображена на малюнку? (Цифра три.)
- Що означає зображений знак? (Цей знак означає кут.)
- Яке слово утворилося? (Трикутник)
- До якого виду понять воно належить? (Абстрактне.)
- Молодці, тепер ми можемо відкрити третю букву. Це буква – А.
г) Квадрат
На набірній дошці вчитель виставляє літери.
О Р К

Б А С

Н Т І
- Придумайте якнайбільше слів з цими буквами.
- Зачитайте ваші слова, вказуючи, до якого виду понять вони належать. (Наприклад: рак – конкретне; сон – абстрактне;ніс – конкретне.)
- Правильно, наступна літера, яку мі відкрили – Г.
д) Творча майстерня.
- Думку ми можемо висловлювати не тільки за допомогою понять, а й за допомогою суджень. Що ми називаємо судженнями? (Судження – це думка, висловлена розповідним реченням.)
На дошці – 5 однакових малюнків.

- Уявіть себе художником. До цієї фігури домалюйте, що забажаєте, але так, щоб вийшов реальний предмет. У вас є п’ять спроб. Цей предмет означає певне поняття. Складіть з цим поняттям правильне судження і перетворіть його в хибне.
Діти виходять до дошки і домальовують елементи до кожного малюнка.
Наприклад:

Зайчик.
Зайчик – це тварина.
Зайчик – це не тварина.
- Так остання буква У. Отже, які букви ми з вами відкрили? (В, А, А, Г, У.) Яке слово можна утворити з відкритих нами букв? (УВАГА.) Так, саме увага допоможе нам правильно розв’язати логічні задачі, міркувати, знаходити закономірності, класифікувати предмети.
2. Ознайомлення з підручником «Логіка».
а) Опрацювання учнями звернення на с.3 підручника.
б) Технологія «Мозковий штурм».
Діти ознайомлюються зі змістом підручника і висловлюють думки з приводу того, з яким матеріалом вони будуть працювати у 3 класі. Усі відповіді фіксуються на дошці. Учитель підводить підсумок.
- Так, у 3 класі ми ознайомимося зі змістом понять множина, переріз множин, об’єднання множин; навчимося визначати обсяг понять за допомогою кругів Ейлера, складати правильні та хибні судження за допомогою сполучників і, або, розв’язувати задачі, користуючись методами припущення та вилучення. Для цього потрібно буде докласти багато зусиль, терпіння, бути уважними, міркувати та творити. Ну що ж, вперед, до країни пізнання. Успіхів вам!
III. Робота над темою уроку. Повторення вивченого про поняття і судження.
1. Пояснення вчителя
Робота з таблицею
Вид поняття Зміст Приклади
Загальне (родове) Назва певної групи предметів Дерево, посуд, меблі
Конкретне (видове) Назва конкретного предмета з даної групи Тополя, тарілка, шафа
Одиничне Назва міста, річки, гори, ім’я і прізвище відомої людини Карпати, Львів, Дніпро, Леся Українка
Збірне В одній назві можна виділити (уявити) кілька груп предметів, які об’єднані певною спільною властивістю Оркестр, поле, зоопарк
Абстрактне Не позначає предметів, яких можна доторкнутися Доброта, мужність, рівняння, присудок
Групова робота над завданнями підручника №1, 2, та з завданнями робочого зошита №1, 2, 3.
Група 1. Прочитайте слова-поняття і розмістіть їх у колонки таблиці. Доберіть до кожної колонки таблиці ще по одному відповідному слову-поняттю. №1, с. 4 (підручник);
Група 2. Прочитайте, як Данило та Максим визначали вид поняття магазин. Хто з них міркує правильно. Поясніть свою думку. №2, с. 5 (підручник);
Група 3. Розгляньте малюнки. Чи можна об’єднати ці предмети? За якою ознакою? Обґрунтуйте свою думку. №1, с. 4 (зошит);
Група 4. Домалюйте у порожніх комірках предмети відповідно до поданих загальних понять. Дайте визначення поняття тарілка. №2, с. 4 (зошит);
Група 5. Уважно прочитайте слова. Запишіть їх у три стовпчики: конкретні, збірні, абстрактні. Доведіть свою думку. Які з цих понять можна записати до кількох стовпчиків? Чому? №3, с. 5 (зошит).
2. Колективне обговорення й закріплення знань про судження.
Метод «Мікрофон»
Постановка проблеми вчителем.
- Пригадайте і дайте відповідь на запитання: що таке судження, яким воно може бути, чим воно відрізняється від твердження?
(Діти передають один одному мікрофон і висловлюють свої думки.)
IV. Узагальнення знань. Тренувальні вправи за підручником та робочим зошитом.
1. Колективна робота за №3, с. 5 (підручник) та №1, с. 5, №2, с. 6 (зошит).
Фізкультхвилинка
Руки за голову ставимо сміло
І повертаємося вправо, вліво,
Двічі наліво, двічі направо,
Зробимо , діти, чітко цю вправу.
Двічі наліво, двічі направо –
Будемо мати гарну поставу.
2. Робота в групах
Кожній групі пропонується намалювати дерево й виконати таке за¬вдання.
1 група. Прочитайте рівності. Знайдіть зв'язок між словами-поняттями лівої частини рівності. Допишіть необхідне слово у праву частину. №4, с. 6 (підручник);
Товариш – друг = ринок -_________________(базар);
Вовк – паща = _________________- дзьоб (птах);
Зима – сніг = осінь -_________________(листя).
2 група. Роздивіться малюнки. Під кожним напишіть відповідні поняття. Якого виду поняття вами записані? Закінчіть речення: Всі поняття є ____________. З одним із понять складіть одне істинне та одне хибне судження. №5, с. 6 (підручник);
3 група. Ви повинні провести стежку від Попелюшки до будиночка доброї Феї, відокремивши великі кущі троянд від маленьких. А також проаналізувати поняття троянда. №6, с. 6 (підручник);
4 група. Простежте порядок розміщення гарбузів у ряду. Домалюйте, дотримуючись певної закономірності, ще один гарбуз. Складіть одне істинне та одне хибне судження з поняттям гарбуз. №7, с. 7 (підручник).
V. Хвилинка кмітливості
Дайте відповідь за 1 хвилину:
- Скільки місяців у році мають 28 днів?
- У якої рослини замість листя колючки?
- Які годинники показують правильний час тільки двічі на добу?
- Як називається майбутня квітка?
- Скільки половинок треба взяти, щоб одержати ціле?
- Які числа треба закреслити, щоб кожне наступне було на дві одиниці більше за попереднє? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
VI. Підсумок заняття
— Що таке поняття?
— Що таке судження?
— Які бувають судження?
— Чи важко було вам працювати у групі?
— Чи були труднощі, і як учасники групи їх подолали?
Категорія: Логіка | Додав: Natasha060970 (08.11.2015)
Переглядів: 2508 | Рейтинг: 0.0/0
І. Жиленко «Доброго ранку!..», Т. Коломієць «Задзвонив синенький дзвоник». В....
Твоя країна — Україна. Символи держави
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 21
Україна — моя Батьківщина. Дослідницький практикум. Мандрівка Україною, про я...
Живі організми, їх ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]