12:09
Методичний посібник з рішення розрахункових задач на знаходження складу та молекулярної формули сполуки
Методичний посібник
для вчителів та учнів
з рішення розрахункових задач
у 7-11 класах та при підготовки до ДПА та ЗНО
на знаходження складу та молекулярної формули сполуки


Починаючи з навчання хімії у 7 класі вчитель формує навички рішення розрахункових задач виведення формул неорганічних сполук вивчаючи тему “Масова частка елемента в сполуках (W)”, “Знаходження формули за масовими частками елемента в сполуках”. При цьому вчитель формує загальну здатність, що базується на значеннях, досвіді, цінностях, здобутих завдяки навчанню. Це і є композиція.
На уроках з перерахованих тем у учнів формуються інформаційні, полікультурні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності та інші компетенції. На таких уроках вчитель застосовує взаємозв’язок знань між такими предметами: математикою, фізикою, біологією, географією та іншими. Це допомагає вчителю не тільки давати суму знань, а навчити учнів орієнтуватися в цілому світі, щоб вони могли застосовувати свої знання на практиці. Тому девіз мого кожного уроку: “Знання не тільки треба здобувати – важливіше їх треба вміти застосовувати!”
Тому в основу методів активного навчання покладено такі принципи:
індивідуальна відповідальність;
принцип реальної участі;
позитивна взаємодія;
вміння здобувати аби який результат;
аналізувати здобутий результат та реально його оцінювати

Давньогрецький вислів “Учень не чаша, яку необхідно заповнити, а факел, який потрібно запалити ”. І якщо вчителю вдалося запалити хоча б один-два факела, значить він плідно працює. Це його результат! А нові інтерактивні технології спрямовані не тільки на засвоєння знань, умінь і навичок, але й на розвиток особистості, мислення учнів, творчий підхід до оперування набутими знаннями, навчання способів самостійного здобуття нових знань, тобто формування усіх компетентностей особистості сучасного учня та застосування добутих знань і навичок в житті при необхідності. Так учні застосовують добуті знання, практичні навички при здачі ДПА та ЗНО.
Розрахункові задачі різних видів на розрахунок та встановлення формули сполуки є типовими задачами на ЗНО та ДПА.
Хотілось би звернути увагу на типи таких задач, їх різноманітність та способи і методи рішення.

Перший тип. Розрахування масової частки елементу в сполуках
Приклад №1
Хімічна формула мінерального добрива поташу K2CO3. Визначте:
якісний і кількісний склад сполуки;
відносну молекулярну масу;
масові частки елементів

Записуємо скорочену умову задачі
Розраховуємо Mr
Складаємо пропозицію, прийняв Mr за 100%

Дано: Рішення:
K2CO3 1) Mr(K2CO3) = (39 x 2)+12+(16 x 3) = 138
W(K) - ? 2) 138K2CO3 – 100%
W© - ? 78(K) – x%
W(O) - ? x = 78 . 100% = 57%
138
3) 138K2CO3 – 100%
12© – y
y = 12 .100% =9%
138
W© = 9%
4) W(O) = 100% - (57% + 9%) = 34%
W(O) =34%
Відповідь: W(K) = 57%, W© = 9%, W(O) = 34%
При розрахуванні масової долі елемента в долях Mr(K2CO3) приймаємо за 1. Відповідь в долях.

Задача 2
Масові частки Калію, Хрому і Оксигену в складі сполуки відповідно дорівнюють 26,53%; 35,37% і 38,1%. Знайти формулу сполуки.

Дано: Рішення:
W(K)=26,53% - Ціль: треба встановити кількість атомів K, Cr, O
W(Cr)=35,37% - Приймаємо їх за x, y, z відповідно формулі
W(O)=38,1% Відповідно до закону сталості складу речовини співвідношення
KxCryOz - ? атомів у молекулі речовини таке саме, як і співвідношення кіль-
кості речовини елементів у будь-якій довільній кількості речо-
вини: x : y : z=n(K) : n(Cr) : n(O)
Припускаємо, що маса невідомої речовини 100 г, тоді:
m(K)=26,53 г
m(Cr)=35,37 г
m(O)=38,1 г
За формулою n= m/M обчислюємо кількість речовин кожного елемента:

m(K)=39г/моль n(K)= 26,53г/(29г/моль)= 0,68 моль
m(Cr)=52г/моль n(Cr)=35,37г/(16г/моль) = 0,68 моль
m(O)=16г/моль n(O)=38,1г/(16г/моль) = 2,38 моль
Підставляємо дані. n(K, Cr, O) в попередню формулу, отримуємо співвідношення:
x : y : z = 0,68 : 0,68 : 2,38 = 1 : 1 :3,5
Число атомів не може бути цілим числом тому помножуємо на два:
x : y : z = 2 : 2 :7
Підставляємо значення x, y, z в загальну формулу: K2Cr2O7
Відповідь: формула сполуки - K2Cr2O7

Задача №3 (ЗНО, 2011р., з. 57)
Один із компонентів ДНК амінокислота, має наступний склад у масових відсотках: W©=39,7%; W(N)=46,4%; W(O)=10,6%; W(H)=3,3%. Складіть найпростішу формулу амінокислоти і укажіть її відносну молекулярну масу.
Дано: Рішення:
W©=39,7% 1) x : y : z : k = n© : n(H) : n(N) : n(O)
W(N)=46,4% 2) n© = 39,7/12= 3,3 (моль)
W(O)=10,6% 3) n(H) = 3,3/1 =3,3 (моль)
W(H)=3,3% 4) n(N)= 46,4/14 = 3,3 (моль)
CxHyNzOk - ? 5) n(O)= 10,6/16 =0,6 (моль)
6) Складаємо відношення та перетворюємо у цілі числа:
x: y: z: k = 3,3: 3,3: 3,3: 0,6 = 1: 1: 1: 5,5 =2: 2: 2: 11
Складаємо формулу сполуки: C2H2M2O11
Розрахуємо Mr (C2H2M2O11 ) =(12 x 2) + (1 x 2) + (14 x 2) + (16 x 11) = 24+ 2+ 28+ 176 = 230
Відповідь: формула сполуки C2H2M2O11 , Mr(C2H2M2O11 ) = 230.

Задача №4 (ЗНО 2009р., 55)

Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: W(Sr)=47,83%; W(S)=17,39%; W(O)=34,78%. Обчисліть суму індексів атомів елементів.

Дано: Рішення:
W(Sr)=47,83% 1) x: y: z = n(Sr): n(S): n(O)
W(S)=17,39% 2) n(Sr) =47,83/88 = 0,54
W(O)=34,78% 3) n(S) = 17,39/32 = 0,54
SrxSyOz - ? 4) n(O) = 34,78/16 = 2,17
5) x: y: z = 0,54: 0,54: 2,17 = 1: 1: 4
6) Складаємо формулу сполуки: SrSO4
7) Cума коефіцієнтів: 6
Відповідь: SrSO4, 6.

Рік 2012
1. Обчисліть число атомів Оксигену в одній молекулі нітроген оксиду, в якому масова частка Оксигену становить 69,6%.

Дано: Рішення:
W(O)=69,6% 1) W(N)= 100% - 69,6% = 31,4%
NxOy - ? 2)xN: yO = 31,4/14: 69,6/16 = 2,17: 4,33 = 1:2
Формула оксиду: NO2
Відповідь: 2

2. Укажіть число атомів Оксигену, що містяться у складі однієї молекули нітроген оксиду, якщо масова частка атомів Нітрогену в ньому становить 25,93%.

Дано: Рішення:
W(Mn)=63,2% 1) W(O)=100% - 63,2% = 36,8%
MnxOy - ? 2) xMn: yo= 63,2/55: 36,8/16 = 1,15: 2,3 = 1: 2
Формула: Mn02
Відповідь: 2

3. Укажіть число атомів Оксигену, що містяться у складі однієї формульної одиниці ферум оксиду, якщо масова частка атомів Феруму в ньому становить 70%.

Дано: Рішення:
W(Fe) = 70% 1) W(O)= 100% - 70% = 30%
FexOy - ? 2) xFe: yO = 70/56: 30/16 = 1,25: 1,875 = 1,5: 3,75 = 37,5 = 2: 3
Формула: Fe2O3
Відповідь: 3.

Рік 2014
1. Укажіть число атомів Карбону, що містяться у складі однієї молекули алкану, в якому масова частка Карбону становить 80%.

Дано: Рішення:
W©=80% 1) W(H)=100% - 80% =20%
CxOy - ? 2) xc : yH = 80/20 : 20/1 = 6,7: 20 = 1: 3 = 2: 6
Формула C2H6
Відповідь: 2.

2. Укажіть число атомів Оксигену, що містяться у складі однієї формульної одиниці хром оксиду, якщо вміст Хрому в ньому становить 61,9%.

Дано: Рішення:
W(Cr)=61,9% 1) W(O)= 100% - 61,9% = 38,1%
CrxOy -? 2) xCr : yO = 61,9/52 : 38,1/16 = 1,2: 2,4 = 1: 2
Формула: CrO2
Відповідь: 2.
Переглядів: 1054 | Додав: buzivskalud | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]