03:50
Аналіз впливу ефективності використання основних фондів на обсяг випуску продукції

Загальним показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача – обсяг випуску продукції, який приходиться на 1 гривню основних фондів і розраховується як відношення обсягу продукції у грошовому вираженні, виготовленої підприємством, цехом або дільницею (V), до середньорічної вартості основних виробничих фондів основного виду діяльності (ОФ ). Розраховується показник фондовіддачі (Фв ) за формулою:

Фондомісткість – обернений до фондовіддачі показник, який показує, скільки використовується на підприємстві основних виробничих фондів для випуску 1 гривні продукції і розраховується за формулою:

Показники фондовіддачі та фондомісткості розраховуються як для всіх основних фондів, так і для аналізу їх активної частини (у формулі середньорічна вартість фондів замінюється на середньорічну вартість машин та обладнання). При необхідності аналогічні показники основних фондів використовуються для аналізу ефективності використання окремих груп основних фондів як у натуральному (для підприємств з випуском однорідної продукції або груп продукції), так і у вартісному вимірниках (узагальнені – для декількох видів продукції).

У процесі аналізу вивчається динаміка показників, їх темпи зростання, а також проводиться порівняльний аналіз з аналогічними показниками інших підприємств галузі, з середніми показниками галузі, з показниками підприємств-конкурентів, з показниками кращих підприємств галузі.

Наступним етапом аналізу основних фондів є вивчення їх впливу на зміну обсягу випуску продукції. Для аналізу ефективності використання основних фондів та їх впливу на зміну обсягу випуску продукції використовується залежність: V =ОФ⋅Фв .

Розрахуємо вплив перерахованих факторів на зміну обсягу випуску продукції способом абсолютних різниць. Для цього відхилення середньорічної вартості основних фондів необхідно  помножити на базове значення фондовіддачі. Вплив фондовіддачі розрахуємо як добуток відхилення фондовіддачі на фактичне значення середньорічної вартості основних фондів. Сумарний вплив зміни середньорічної вартості основних фондів та фондовіддачі дорівнює абсолютному відхиленню з обсягу випуску продукції.

У раніш зазначену формулу підставимо значення фондовіддачі, яка визначається за формулою:

Фв =ПВ⋅Фва,

де ПВ – частка активної частини фондів, Фва – віддача активної частини фондів (машиновіддача).

В результаті підстановки отримаємо наступну залежність:

V = ОФ⋅ПВ⋅Фва ,

Таким чином, на обсяг випуску продукції впливають наступні фактори: зміна середньорічної вартості основних фондів, зміна структури основних фондів з урахуванням питомої ваги активної частини (машин і обладнання) у середньорічній вартості основних фондів та віддача активної частини фондів (машиновіддача). Розрахунок впливу факторів за бажанням можна провести як способом абсолютних, так і відносних різниць.

Визначимо вплив факторів на зміну фондовіддачі основних фондів, для цього визначимо вплив зміни частки активної частини фондів у їх середньорічній вартості та зміни віддачі активної частини основних фондів (машиновіддачі) за формулою: Фв =ПВ⋅Фва.

Розрахунки проведемо способом абсолютних різниць. Розрахуємо вплив зміни структури основних фондів (питомої ваги активної частини фондів у їх середньорічній вартості) як добуток відхилення питомої ваги на базове значення віддачі активної частини основних фондів (машиновіддачі). Визначимо вплив зміни віддачі активної частини фондів (машиновіддачі) як добуток відхилення машиновіддачі на питому вагу активної частини основних фондів у звітному періоді.

Сумарний вплив зміни структури основних фондів та їх машиновіддачі

повинен дорівнювати абсолютному відхиленню фондовіддачі основних фондів.

Для аналізу ефективності використання основних виробничих фондів ВАТ „Славутич” складемо наступну таблицю (таблиця 2.2).

За даними таблиці варто зазначити, що у 2005 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) становив 1084329,9 тис. грн, що на 227315,9 тис. грн більше, ніж у 2004 році. У 2006 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) був  1313336,8 тис. грн, що на 229006,9 тис. грн більше доходу 2005 року. Варто зазначити, що за 3 роки (2004-2006рр.) цей показник збільшився на 456322,8 тис. грн.

Середньорічна вартість основних фондів за дані роки становила відповідно 507486; 547497,3; 525111,5 тис. грн. Середньорічна вартість машин та обладнання становила 264168,4 тис. грн –  у 2005 році і це на 12847,4 тис. грн більше, ніж у 2004 році. В 2006 році цей показник був наступний: 267735,5 тис. грн, тобто він збільшився в порівнянні з 2005 роком на 3567,1 тис. грн.

Отже, питома вага активної частини фондів у середньорічній вартості зменшилась у 2005 році на 0,0127 в порівнянні з 2004 роком та збільшилась у 2006 році на 0,0273. У 2005 році фондовіддача збільшилась на 0,3 грн в порівнянні з 2004 роком. У 2006 році віддача від кожної гривні становила 2,5 грн, що на 0,52 грн більше, ніж у 2005 році. Оскільки фондомісткість обернений показник до фондовіддачі то показники за 2004-2006 роки відповідно також обернені, тобто у 2005 році фондомісткість зменшилась на 0,09 грн в порівнянні з 2004 роком. У 2006 році цей показник зменшився на 0,1 грн.

Машиновіддача активної частини фондів за 2005 рік порівнянно з 2004 роком збільшилась на 0,69 грн, а у 2006 році цей показник збільшивяс у порівнянні з 2005 роком на 0,8 грн.

Отже, варто зазначити, що за 2005-2006 роки відбулося підвищення ефективності використання основних фондів, про що свідчить збільшення фондовіддачі, машиновіддачі та зменшення фондомісткості.

Визначимо вплив факторів на зміну фондовіддачі основних фондів за 2005-2006 роки . На цю зміну впливають такі фактори: питома вага активної частини фондів у середньорічній вартості та машиновіддача. Розрахунки проведемо способом абсолютних різниць.

Вплив зміни частки активної частини фондів у їх середньорічній вартості:

(0,5098-0,4825)*4,1=0,11193

Вплив машиновіддачі:

(4,9-4,1)* 0,5098=0,4078грн

Баланс факторів:

2,5-1,98=0,52=0,11193+0,4078=0,52грн

На обсяг випуску продукції впливають: зміна середньорічної вартості основних фондів, зміна питомої ваги активної частини фондів у середньорічній вартості та зміна машиновіддачі. Розрахунки проведемо способом абсолютних різниць [41, с.82].

Вплив середньорічної вартості основних фондів:

            (525111,5-547497,3)* 0,4825*4,1=-44284,7 тис. грн

Вплив питомої ваги активної частини фондів у середньорічній вартості:

             (0,5098-0,4825)*525111,5*4,1=58775,7 тис. грн

Вплив машиновіддачі:

              (4,9-4,1)* 525111,5*0,5098=214161,4 тис. грн

Баланс факторів:         

              1313336,8-1084329,9=229000=-44284,7+58775,7+214161,4= 229000 тис.грн

За проведеними розрахунками доцільно відзначити, що вплив зміни середньорічної вартості основних фондів спричинив зниження обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг на 44284,7 тис. грн, а вплив зміни питомої ваги активної частини фондів у середньорічній вартості відповідно зріс на 58775,7 тис. грн. Найбільш позитивний вплив, який і спричинив загальне збільшення обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг спричинила зміна машиновіддачі. Її влив збільшив обсяг на 214161,4 тис. грн. Сумарний вплив факторів дорівнює абсолютному відхиленню по результативному показнику (обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг) і 1313336,8-1084329,9=229000=-44284,7+58775,7+214161,4= 229000 тис.грн. Тобто на підприємстві відбулося збільшенян обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг на 229000 тис. грн.

Категорія: Фінанси | Переглядів: 2757 | Додав: SYLER | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]