03:47
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем   використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих  проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо.

Основний об’єкт аналізу – трудові ресурси. Використовуючи існуючі теоретичні підходи та беручи за основу власні дослідження, можна дати наступні визначення поняття трудових ресурсів:

- трудові ресурси - промислово-виробничий персонал суб’єкта господарювання, який володіє певною освітою та кваліфікацією, і вагомою складовою якого є робітники;

- трудові ресурси беруть участь у процесі виробництва шляхом взаємодії  з основними засобами і матеріальними ресурсами, створюючи при цьому продукт, вартість, додаткову вартість.

- трудові ресурси – це складова виробничих ресурсів, що уявляє собою промислово-виробничий персонал суб’єкта господарювання, чисельність якого може змінюватись в разі потреб виробництва.

На мікрорівні трудовими ресурсами є персонал підприємства. Від забезпеченості господарюючих суб’єктів персоналом, його раціонального використання залежать обсяг виробництва, ефективність використання основних засобів, собівартість, прибуток.

Мета аналізу ефективності використання трудових ресурсів – визначення резервів, їх більш ефективного використання, а також обчислення резервів збільшення обсягу продукції внаслідок зростання ефективності праці на підприємстві.

Завдання аналізу наступні:

· вивчення складу, структури, інтенсивності руху персоналу на підприємстві;

· оцінка забезпеченості підприємства персоналом;

· аналіз використання робочого часу і визначення впливу втрат робочого часу на результати виробництва;

· аналіз продуктивності праці;

· визначення впливу факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, на обсяг виробництва.

Аналіз здійснюється на основі наступних джерел інформації: “Звіту з праці” (форма № 2-ПВ), “Звіту підприємства по продукції” (форма № 1-П), звіту, “Чисельність окремих категорій працівників підприємства та підготовка кадрів” (форма № 6-ПВ), даних облікового складу, інших оперативних даних, первинних документів: наказів та розпоряджень про приймання, переведення, звільнення, надання відпусток, а також  іншої планово-нормативної, облікової та оперативної інформації ).

Ефективність господарської діяльності досягається за умови поєднання засобів виробництва із робочою силою у суворо визначених кількісних та якісних пропорціях. Неповне використання того чи іншого виду ресурсів зменшує загальну кількість продукції, що виробляється. В найбільшій мірі це стосується трудових ресурсів.

Неефективне використання трудових ресурсів значно знижує рівень кваліфікації і працездатності працівників, продуктивність праці, збільшує матеріальне та моральне старіння основних фондів, підвищує матеріалоємність продукції, призводить до значного підвищення собівартості продукції та зниження ефективності виробництва.

Для аналізу ефективності використання трудових ресурсів ВАТ „Славутич” складемо наступну таблицю (таблиця 2.1)

Показники продуктивності праці усіх працівників зросли у 2005 році в порівнянні з 2004 р. на 161,1 тис. грн, а продуктивність праці  робітників за цей період також зросла на 323 тис. грн. У 2006 році відбулося зростання продуктивності праці усіх працівників на 199,7 тис. грн порівнянно з 2005 роком, щодо робітників то їх продуктивність зменшилась за цей період на 24,2 тис. грн.

Трудомісткість обернений показник до продуктивності, тому спостерігається обернена ситуація: у 2005 році зменшення трудомісткості на 0,0002, а в 2006 році – на 0,0002.

Фондоозброєність становила 423,25; 424,16; 448,4 тис. грн/особу. Цей показник показує на скільки працівники забезпечені основними фондами, тобто скільки основних фондів припадає на одного працівника на підприємстві. І як видно з розрахунків у 2005 році відбулося збільшенян даного показника на 0,91 тис.грн/особу і у 2006 році фондоозброєність вища на 24,24 тис.грн/особу, ніж у 2005 році. Основною умовою зростання фондовіддачі є перевищення темпів росту продуктивності праці над темпами росту фондоозброєності праці.

Отже, показники використання трудових ресурсів в цілому по підприємству задовільні. Однак, продуктивність праці може підвищуватися, тоді як ефективність виробництва падатиме за рахунок зменшення обсягу реалізації, незадовільного використання основних фондів, що ми і спостерігаємо на даному підприємстві. Підвищення продуктивності праці без різкого поліпшення фондовіддачі не сприятиме підвищенню ефективності загалом.

Категорія: Фінанси | Переглядів: 1316 | Додав: SYLER | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]