03:43
Характеристика діяльності ВАТ «Славутич» за 2004-2006 роки

Пиво-безалкогольний комбiнат "Славутич" був збудований у 1974 роцi, як один iз типових чеських пивних проектiв на територiї колишнього Радянського Союзу. В процесi приватизацiї комбiнат було перетворено у ВАТ "ПБК "Славутич". У 1996 роцi акцiонери пiдприємства прийняли рiшення про початок спiвробiтництва iз скандинавською корпорацiєю "Балтiк Беверiджiз Холдiнг", що сприяло подальшому росту та експансiї компанiї на ринку. Корпорацiя "Балтiк Беверiджiз Холдiнг" (ББХ) - номер один на пивних ринках Росiї, Казахстану та країн Балтiї: Естонiї, Латвiї та Литви. ББХ - це акцiонерне товариство, засноване у 1991 роцi компанiєю "Хартвал" (Фiнлiндiя) та "Прiпс-Рiнгнес" (Швецiя та Норвегiя), кожна з яких мала по 50%. Потiм частка "Прiпсу" була придбана промисловою групою "Оркла", а пiзнiше концерном "Карлсберг Брюерiз". У лютому 2002р. 50% пакет "Хартвалу" придбана компанiєю "Скоттiш енд Ньюкасл". До складу ББХ входить 17 пивзаводiв. "Славутич" - найбiльший пивзавод, що належить ББХ в Українi. З 1996р.

"Славутич" - практично новий завод iз новiтнiм обладнанням та технологiєю, що вiдповiдають мировим стандартам. По результатам 2002р. "Славутич" контролює понад 14% мiсцевого пивного ринку, рiчний товарообiг перевищує $71 млн. при продажах у 280 млн. лiтрiв. "Славутич" реалiзує 12 сортiв пива, а також має ексклюзивнi права на виробництво та дистрибуцiю пива "Туборг Голд" та напоїв компанiї "ПепсiКо" на всiй територiї України. В 2003 роцi "Славутич" розпочав будiвництво нового пивоварного заводу у мiстi Києвi. Урочисте вiдкриття нового заводу вiдбулося в 2004 роцi.

Аналіз  основних техніко-економічних  показників,  які  характеризують   діяльність підприємства в 2004-2006 роках зображений в таблиці 1.1. і розрахований на основі додатків.

 За проведеними розрахунками доцільно зробити наступний висновок: у 2005 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) був 1084329,9 тис.грн, що на 227315,9 тис.грн більше, ніж у 2004 році. У 2006 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) становив 1313336,8 тис. грн, що на 229006,9 тис.грн менше доходу 2005 року. Варто зазначити, що за 3 роки (2004-2006рр.) цей показник збільшився на 456322,8 тис. грн.

Протягом 2005 – 2006 років чисельність персоналу зменшилась на 17 чол., а робітників збільшилось на 208 чол. Хоча у 2005 році і відбулося зростання працівників на 39 чол. , робітників на 64 чол. зменшилось.

Фонд заробітної плати працівників підприємства зменшився на 5844,5 тис. грн у 2005 р. в порівнянні з 2004р., а у 2006 р. він становив 48121,8 тис. грн, тобто збільшився на 16795,1 тис. грн в порівнянні з 2005 р.

Отже, середньорічна заробітна плата становила 25304,3 грн –  у 2005 році ,це на 5697,1 менше ніж у 2004 році. В 2006 році цей показник був наступний: 39411,8 грн, тобто він збільшився в порівнянні з 2005 роком на 14107,5 грн.

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг збільшились за 2005 рік на         238608,8 тис. грн , а за 2006 рік на 83558,6 тис. грн.      

Отже, витрати на 1 грн реалізованої продукції становили  відповідно у 2004-2006 роках: 0,70 грн, 0,77 грн, 0,71 грн.

У 2006 році валовий прибуток становив 387821,3 тис. грн, що на 85698 тис. грн менше, ніж у 2005 році, а прибуток на 1 грн реалізованої продукції за цей період зріс на 0,01 грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації без ПДВ за 2005 рік порівнянно з 2004 роком збільшився на 126066,6 тис. грн, а у 2006 році цей показник збільшився у порівнянні з 2005 роком на 136936,6 тис. грн.

Середньорічна вартість основних фондів за дані роки становила відповідно 507486; 547497,3; 525111,5 тис. грн.

У 2005 році фондовіддача збільшилась на 0,29 грн в порівнянні з 2004 роком. Показник фондовіддачі у 2006 році був меншим нормативу, що рекомендується спеціалістами (в межах 3) [9, с.68]. Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної гривні, тобто у 2006 році віддача від кожної гривні становила 2,5 грн, що на 0,52 грн більше, ніж у 2005 році. Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2004-2006 роки свідчать про збільшення більшості показників за 2006 рік, що позитивно характеризує становище підприємства.

Категорія: Фінанси | Переглядів: 779 | Додав: SYLER | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]